DoepelStrijkersWindwheelgroepsfotolr_th.jpg

Samenwerkingsovereenkomst Consortium Innovatiepartners Dutch WindWheel is getekend!

Dec '16

Medio 2015 presenteerden de Rotterdamse bedrijven BLOC, DoepelStrijkers en Meysters het plan voor de Dutch Windwheel: een 174 meter hoog gebouw dat bestaat uit twee ringen die onder meer woningen en een attractie huisvesten. De Dutch Windwheel zal gebruik maken van geavanceerde, efficiënte technologische oplossingen. Oplossingen die deels nog (door)ontwikkeld moeten worden. Dinsdag 29 november is de Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel opgericht.

project

> Dutch Windwheel

Persbericht
Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel
Het innovatieconsortium bestaat uit Arup, Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, Evides, Huawei, Mammoet, Siemens, SPIE, TNO en de Windwheel Corporation (waarin BLOC, DoepelStrijkers en Meysters zijn vertegenwoordigd). Het doel van het consortium is om de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen drastisch te vergroten met behulp van technologie en een radicaal ontwerp. De regionale ontwikkelingmaatschappij van Zuid-Holland, InnovationQuarter, ondersteunt het consortium als onafhankelijke aanjager. Verder wordt samengewerkt met The Green Village, PNO, Rotterdam Partners en NBTC Holland Marketing.

Een aanpasbaar gebouw
Met nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen wordt gewerkt aan een gebouw dat zich kan blijven aanpassen aan de tijd. Hierbij wordt gelet op de sterk variërende levensduur van gebouwonderdelen en de toenemende potentie om met het gebouw energie op te wekken. Het doel is om uiterlijk in 2025 een gebouw te realiseren dat meer energie levert dan het verbruikt en dat flexibel in gebruik is. Op termijn kan dit nog veel gunstiger worden als technologieën efficiënter worden. Hier wordt in het innovatieprogramma al op geanticipeerd.

Interesse buitenlandse investeerders
Het innovatieprogramma voor de Dutch Windwheel is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van dit Rotterdamse icoon. De initiatiefnemers zijn in gesprek met buitenlandse investeringsmaatschappijen die interesse hebben uitgesproken in financiering van de Dutch Windwheel en de daaraan verbonden innovatieve producten en diensten.

Publieke omarming
De overheden in de regio omarmen de doelen van het consortium. De Dutch Windwheel is benoemd tot regionaal ‘fieldlab’ en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam dragen bij aan het testen van de innovaties in de regio. De Dutch Windwheel wordt in de regionale Roadmap Next Economy aangemerkt als dragend project voor systeemdoorbraken. Tot slot wordt begin 2017 een Green Deal getekend waarmee ook de provincie en het rijk een bijdrage leveren aan de beoogde innovaties.